• بازدید : 1 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
این فایل در 242صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه    بررسي رابطة بين امكانات رفاهي و افت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر و روستاهاي عميد آباد و سنبل آباد در سال تحصيلي 84  را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب 242صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاه با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فهرست مطالب : 
چكيده 
فصل اول : 
مقدمه 
بيان مسأله 
اهداف تحقيق 
اهميت ضرورت 
فرضيه هاي تحقيق 
متغيرهاي تحقيق 
اعاريف عملياتي 
فصل دوم : 
در مورد فرايند شناختي و عوامل افت تحصيلي 
كه در فصل دوم امده است 
فصل سوم 
جامعه اماري 
حجم نمونه 
روش نمونه گيري 
ابزار اندازه گيري 
روش آماري مربوط به فرضيه ها 
روش تحقيق 
فصل چهارم 
جدول 1-4 : نمرات خام آزمودني ها از ازمون افت تنحصيلي 
جدول 2-4 نتايج تفاوت آزمودني ها در افت تحصيلي 
جدول 3-4 : نتايج تفاوت تفريحات در دانش آموزان روستايي و شهري 

فصل پنجم : 
بحث و نتيجه گيري 
پيشنهادات 
محدوديت ها 
ضمائم 
منابع و مأخذ چكيده : 


هدف از تحقيق حاضر مقايسه افت تحصيلي در بين دانش آموزان روستائي و شهري شهرستان ابهر و روستاهاي عميد آباد است كه فرضيه هاي عنوان شده كه بين دانش آموزان روستائي و شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد و آيا امكانات بالا و عدم امكانات در دانش آموزان شهري و روستائي باعث افت مي شود يا نه همينطور آيا عدم تفريحات در دانش آموزان روستائي و تفريحات در دانش آموزان شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت دارد يا نه كه جامعه آماري عنوان شده دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان كه در حدود 500 نفر است كه از اين 500 نفر 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه پرسشنامه افت تحصيلي كه داراي 50 سؤال است كه داراي گزينه هاي بله و خير است و نمرات خام ان جمع نمرات جوابهاي بله است و بعد از آن از روش آماري t  متغير مسائل استفاده شده كه نتايج ان به اين صورت بوده است كه افت تحصيلي در دانش اموزان روستايي بيشتر از دانش آموزان شهري است البته هم از لحاظ عدم امكانات كافي و هم به علت تفريحات سالم مي باشد و سطح معني داري آن برابر 05/0  = α  است . 
 • بازدید : 1 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در 70صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی  روان شناسی عمومی  علل گرايش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر به مصرف مواد مخدر را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم   این پروژه پایان نامه در قالب 70صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاه بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عنوان صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول
بيان مسئله
بيان هدف
اهميت موضوع مورد مطالعه
بيان فرضيه و فرضيه ها
فصل دوم
تاريخچة مواد مخدر
انواع مواد مخدر
حشيش 
كوكائين
انواع داروهاي روان گردان
انواع گياهان روان گردان
اكستاسي
عوارض مواد مخدر
عوارض داروهاي روان گردان
مبادي ورودي و سير گردش مواد مخدر در ايران
عوامل گرايش جوانان ايران به مواد مخدر
سازمان مافيا و نقش آن در بروز اعتياد جوامع
كشورهاي توليد كننده مواد مخدر
خانواده و اعتياد
آماري از مراكز پژوهشي ترك اعتياد
تحقيقات خارج از كشور
ديدگاه گنيزبرگ در مورد اعتياد
تحقيقات انجام شده ديگر
ديدگاه روانكاوي
اعتياد از ديدگاه اسلام
فصل سوم
جامعه
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
مدل آماري
فصل چهارم
روش آماري مورد استفاده
توصيف اطلاعات در رابطه با فرضيه هاي صورت بندي شده
فصل پنجم
پيشنهادات
محدوديت ها
خلاصه
فهرست منابع و مآخذ
پيوست
چکیده:

الف) تریاک ومشتقات آن
تریاک یا اپیوم یکی از قدیمی ترین مواد مخدر است که بشر از7 هزار سال قبل به خواص آن پی برده است.
تریاک ازبوته خشخاش تهیه می شود.در آخرین روزهائی که هنوز پوسته میوه خشخاش سبز وتازه است بر روی آن با تیغ ویا با اشیاء برنده، شکافهای طولی ایجاد می کنندپس از مدتی ماده شیری مایل به زردی از آن تراوش می کندکه دراثر مجاورت باهوا و اکسیژن ، رنگ آن به قهوه ای تیره گرانیده وکمی سفت می شود.همین ماده، در اثر مالشهای متمادی به تریاک تبدیل می شود.تریاک دارای اثر تخدیری است.
تریاک باوافور به طرز خاص ویا به صورت حبه (خوراکی) مصرف می شود.مدتی که برای معتاد شدن به تریاک لازم است ثابت نیست بطور کلی استعمال مرتب یکماه برای اعتیاد کافی است.
سوخته تریاک:
پس از کشیدن تریاک ماده ای قهوه ای رنگ وبراق به دست می آید که معتادین آن را در آب حل کرده مانند شربت می خورند.
شیره:
ماده ای است که از حل کردن سوخته تریاک با تریاک ویا با مواد دیگر در آب وجوشاندن آن تهیه می شود.
تفاله:
سوخته تریاک را در آب حل کرده می جوشانند و از صافی عبور می دهند باقیمانده خمیری است که تفاله نامیده می شود.
جوهر نگاری:
از سوزاندن شیره پخته شده تهیه می گردد.
مشتقات تریاک عبارتند از:
1- مرفین
در سال 1805 مرفین از تریاک تهیه شد.این ماده به علت اثر مخدر قوی که دارد به نام یکی از خدایان یونان باستان ((مرفینوس)) (رب النوع خواب) نامیده شد.
از ده کیلو تریاک یک کیلو مرفین به دست می آید.مرفین تلخ و بی بو است وبرای خواب وتسکین دردها در پزشکی مصرف داروئی دارد.پزشکان برای پیشگیری از اعتیاد، حداکثر2تا3 روز مصرف آن را تجویز می کنند.با تزریق زیر جلدی ویا ازطریق دستگاه گوارش (خوردن) جذب بدن می شود بعد از 15 تا30 دقیقه اثرات تخدیری آن در سیستم اعصاب ظاهر می گردد.
2- هروئین
در سال 1898 هروئین که کلمه یونانی آن سمبل قدرت است از مرفین تهیه شد.
هروئین به طریق شیمیائی در لابراتورها با ترکیب آنهیدرید آسه تیک ومرفین تهیه می گردد و از هر یک کیلوگرم مرفین 900 گرم هروئین به دست می آید که گرد نرم وسفید رنگ بوده و3تا5 برابر قوی تر از مرفین است.
هروئین به صورت تزریق زیر جلدی ویا به وسیله استنشاق و جذب از راه مخاط بینی مصرف می شود.
 • بازدید : 1 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل در 96صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی  روان شناسی  بررسي رابطة تك فرزندي با اختلالات رفتاري   را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم    . این پروژه پایان نامه در قالب 96صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عنوان                                                                                                                   صفحه 
چكيده  ……………………………………………………………………………………………………………………3 

فصل اول 
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5 
بيان مساله …………………………………………………………………………………………………………….. 7 
اهميت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….  9
فرضيه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 11
تعاريف عملياتي…………………………………………………………………………………………………..  11

فصل دوم 
اختلالات رفتاري…………………………………………………………………………………………………  13
تعاريف اختلالات رفتاري ……………………………………………………………………………………. 14
رفتار بهنجار……………………………………………………………………………………………………….  18
برآورد درصد شيوع اختلالات رفتاري…………………………………………………………………  19
بررسي مختصري از تاريخچه و علل اختلالات رفتاري………………………………………..  22 
اصل فراموش شده ژنتيك …………………………………………………………………………………… 28 
ارتباط نقش سيستم ايمني با افزايش مشكلات رفتاري………………………………………….  30 
دسته بندي اختلالات رفتاري………………………………………………………………………………..  32
انواع اختلالات رفتاري موجود در هر گروه از دسته بندي هاي گروه ترويج روانپزشكي…………..  43
چگونگي ارتباط با والدين با فرزندان و تاثير آن بر ويژگي هاي رفتاري آنان……….. 49
چگونگي بروز اختلال در رفتار از نظر رفتار گرايان ……………………………………………. 54 
روشهاي رفتار درماني………………………………………………………………………………………..  59
اختلالات رفتاري در كودكان تك فرزند و چند فرزند شهر تهران…………………………  65

فصل سوم
جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………..  68
ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………..  69
اعتبار پرسشنامه راتر………………………………………………………………………………………..  72
پايايي آزمون راتر……………………………………………………………………………………………..  73 
روش اجراي تحقيق……………………………………………………………………………………………  74
روش تحليل آماري …………………………………………………………………………………………… 75

فصل چهارم 
بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………  80
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………….  81
محدوديتها………………………………………………………………………………………………………….  82
منابع………………………………………………………………………………………………………………….  83
پيوست……………………………………………………………………………………………………………..   86 
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….. 87 
پرسشنامه مشخصات مربوط به دانش آموز………………………………………………………  93    
چکیده:

بحث دربارة رفتارهاي انسان و چگونگي بروز اختلال در آن نيازمند بررسي ديدگاهها و نظريه هاي دانشمندان مختلفي است كه با تمام پيچيدگي موضوع، سعي در شناخت بشر و چشمه هاي زاياي نيازهاي او دارند.علاقه و كنجكاوي در اين زمينه پشينه اي به قدمت زندگي انسان بر كرة زمين دارد.اما در يك صد سال اخير مطالب بسياري در اين باره به رشتة تحرير در آمده است كه با وجود پراكندگي فراوان، مي توان آنها را دسته بندي كرد.در انجام اين مهم، در مي يابيم كه هر يك از دانشمندان در نظرية خود، انسان و رفتارهاي او را از بعد خاص مورد بررسي و تحقيق قرار داده اند، و بر اساس دريافتهاي تك بعدي خويش، صبورانه سعي در توجيه و توضيح انسان و رفتارهايش كرده اند و انسان را همان چيزي معرفي كرده اند كه خود شخصاً دريافته اند كه مي توان گفت نظر به آنها به مثابه افرادي است كه در مثال مولوي، در تاريكي،  بر بخشي از بدن فيل دست كشيده و تلاش در توضيح و تعريف آن موجود بر اساس آگاهي ناقص و محدود خويش دارند، زيرا در حقيقت انسان تركيب بسيار جالب و قابل تحسيني از جسم (بدن) ، عقل (ذهن) و معنويات (بعد الهي) است و هر يك از اينها امكانات و امتيازات بي شمار براي او به ارمغان دارد كه به دنبال خود نيازها و خواسته هاي بسياري را نيز ايجاد مي كند.
احتمالاً به كرات، اصطلاحات «مشكلات رفتاري» ، «آشفتگي هيجاني» و «بيماريهاي رواني» را شنيده ايم.اما هنگامي كه مي خواهيم آنها را دقيقاً تجزيه و تحليل و يا تعريف كنيم، اين اصطلاحات، مبهم و كلي به نظر مي آيد و كار بسيار مشكل مي نمايد.
اصطلاح «اختلال رفتاري» كه نتيجة بارز آشفتگي هيجانياست معمولاً بشتر براي كودكاني كه دچار تضاد هستند، به كار مي رود.اين اصطلاح، بدون آنكه تعريف شود، تقريباً از حدود 85 سال پيش، در فرهنگ ادبيات روان شناسي وارد شده است.از آن هنگام معلمان، پزشكان، روان شناسان، رستاران و افراد ديگري كه به مشكلات هيجاني و رفتاري كودكا علاقه مند هستند از اين اصطلاح براي بيان مقصود خويش استفاده كرده اند.اما تعريف واحدي كه مورد پذيرش همگان باشد، ارائه نشده است.(سيف نراقي – نادري)
 • بازدید : 0 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در 190صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  الهیات ومعارف اسلامی  جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول  را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب 190 صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز ردمقایسه با سایر فروشگاه مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فصل اول : کلیات
پیشگفتار 6
جغرافیای تاریخی چیست ؟ 9
اهداف و اهمیت پژوهش 12
پیشینه ی پژوهش 14
روش پژوهش 14
محدودیت های پژوهش 14
تحلیل منابع ( مأخذ شناسی ) 14
فصل دوم – جغرافیای طبیعی ، موقعیت و حدود 27
جغرافیای استان زنجان 28
ناهمواری استان 28
نقش ناهمواری ها در زندگی ساکنان استان 29
آب و هوا و انواع آن در استان 31
تقسیمات سیاسی استان 32
منابع آب استان 32
موقعیت تاریخی – جغرافیایی زنجان 34
عنوان صفحه 
آب و هوا 38
رودخانه ها : 39
رودخانه ی قزل اوزن 39
رودخانه ی زنجان رود 41
چشمه ها 43
راه ها و اهمیت آن ها – فاصله ها 43
برج و باروی زنجان 45
وجه تسمیه زنجان 49
زبان 51
مذهب 53
خصوصیات مردم زنجان 56
زنجان جزء کدام ناحیه است 58
فصل سوم – جغرافیای تاریخی – سیاسی – اقتصادی – فرهنگی زنجان 61
فتح زنجان و سکونت اعراب در آن 62
چگونگی و علل پذیرش اسلام توسط مردم 63
اهمیت علم و ترجمه در دوران اسلامی 66
مدرسه و مسجد 68
عنوان صفحه 
مساجد زنجان 72
دانشمندان و بزرگان زنجان 74
مهاجرت هنرمندان به زنجان 82
معادن ، صنعت و تجارت 83
کشاورزی و محصول در زنجان 86
مالیات در دوره ای اسلامی 91
زنجان دارالضرب، بوده است 97
شهرهای نزدیک به زنجان 98
1-3 – طارم – طارمین 98
2-3- سرجهان 101
3-3- سهرورد 102
4-3- سجاس 104
فصل چهارم – حکومت های مؤثر در زنجان 106
کنگریان طارم و دژ شمیران 107
اسماعیلیه و زنجان 111
آغاز تا فرجام فرقه ی اسماعیلیه در زنجان 116
اتحاد قزوین و ابهر و زنجان 117
عنوان صفحه 
فصل پنجم – حکومت ها به ترتیب سلسله در زنجان 119
قبل از اسلام 120
امویان 120
عباسیان 120
علویان طبرستان 121
سامانیان 121
آل زیار 123
کنگریان 124
آل بویه 124
سلجوقیان 128
خوارزمشاهیان 130
فصل ششم – ساسانیان و پیروی از آداب آنان در دوره ی اسلامی 135
ساسانیان و تمدن 136
ساسانیان و مذهب 138
ساسانیان و مالیات 140
ساسانیان ؛ پول و برات – دوره ای اسلامی ؛ پول و برات 142
دوره ی اسلامی و پیروی از آداب ساسانیان 144
عنوان صفحه 
فصل هفتم – آتشکده ها – غارها و قلاع سیاسی زنجان 146
آتشكده ها: 147
آتشکده شیز 147
آتشکده تشویر 149
غارها 150
غار خرمنه سر 150
غار گلجیک 150
غار کتله خور 151
قلاع سياسي زنجان 152
دژ سر جهان 152
دژ شمیران 152
دژ تاج 154
نتیجه گیری 155
خلاصه 156
منابع فارسی 158
منابع عربی 169
چکیده انگلیسی 170

چکیده:

ناحیه ی زنجان از سابقه ی تاریخی کهن برخوردار است . گرچه این ناحیه در دل سرزمین های مادی قرار داشته ولی اطلاعات تاریخی در مورد آن اندک است . 
این ناحیه در مسیر راه های مهم ارتباطی قرار داشته و شهرهای قدیمی زنجان و سجاس و سهرورد و طارم در مسیر این راه ها به وجود آمده اند . مذهب رسمی مردنم ناحیه قبل از اسلام ، زرتشتی بوده و زبان شان پهلوی خالص.
 اعراب نو مسلمان در سال 22 یا 24 هجری شهر زنجان را به جنگ فتح کرده و مدت ها بر این ناحیه حکم رانی کرده و هم چنین علویان و آل بویه بر این ناحیه ، زیر نظر دولت مرکزی بغداد حکومت کرده اند . 
کنگریان و اسماعیلیه ، خارج از نفوذ دولت های مرکزی بر این ناحیه حکم رانی کرده اند ، از دژهای منطقه ، حکومت های کنگری و اسماعیلیه برای مقابله با حملات دولتهای مرکزی استفاده می کردند . 
کنگریان به دست اسماعیلیه منقرض شدند و اسماعیلیه به دست هولاکوخان مغول ، مضمحل گردیدند . 
 • بازدید : 0 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل در 75صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پژوهش حاضر به منظور مقايسه زنان عادي و ويژه پرداخته شده است . ابتدا مقدمه اي راجع به مسئله و تعريف موضوع مورد بحث پرداخته ايم . يعني به تعريف روسپي و روسپيگري پرداخته ايم . بر هيچ كس پوشيده نيست كه اهميت مسئله فحشا و عواقب شوم آن ها را به سوي مطالعه اين مساله كشانيده است  انسان در طول تاريخ از انواع انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي رنج برده است و همواره در جستجوي علل و عوارض آن و رهايي از اين مسائل بوده است 
عنوان صفحه
فصل اول 1
روسپیگری 2
روسپی کیست 2
فحشا بی پروایی جنسی 2
انواع فواحش 3
بیان مساله 4
اهمیت و ارزش موضوع 4
هدف های پژوهش 5
فرضیه ها و سوالات پژوهش 6
متغیرهای مورد مطالعه 7
متغیر وابسته 7
متغیر مستقل 7
بیان فرضیه 9
تعریف عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم 11
ادبیات و پیشینه پژوهش 12
فصل سوم 42
جامعه مورد مطالعه 43
روش جمع آوری اطلاعات 43
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 44
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) 45
مقدمه 46
فصل پنجم 53
بحث و نتیجه گیری 54
محدودیت 58
پیشنهادات 59
منابع 62

چکیده:

روسپيگري :
روسپيگري تسليم وقاحت و بي شرمي شدن است . روسپيگري نوع خاصي از رابطه جنسي ميان مرد و زن است كه بر اساس برخي شرايط بر قرار ذيل است :
1- بدون قاعده و آشفته است . 
2- مبتني بر روابط پولي است . 
3- مبتني بر فقدان احساسات است . ( داريا پور. 1373 . ص 78 )  
روسپي كيست ؟
روسپي زني است كه از راه خود فروشي امرار معاش مي كند و جز اين پيشه اي ندارد و تحت نظامات خاص اين پيشه به كار خود ادامه مي دهند . روسپي زن يا دختري است كه به خاطر پول و براي ارضاء ميل جنسي مرد به او تسليم مي شود و در اين ارضاء خود نه اختيار داشته باشد و نه از نظر جنسي حظي ببرد . ( فرمانفرئيان . 1349 . ص 38 )
فحشاو بي پروايي جنسي:
اصطلاحاتي است كه براي روابط هرج و مرج نامشروع كه معمولاً زودگذري باشد و پس از انجام يافتن مقاربت از بين مي رود وضع شده است . مفعول در اينجا غالباً دختراني هستند كه كمتر از 18 سال دارند و اگر چه ممكن است در قبال اين عمل هدايا و حتي پول دريافت دارند ولي اين روابط براي آنها جنبه تجاري ندارد ونمي توان فقر و احتياج مادي را عامل آن دانست كه در اين پژوهش اين طبقه از زنان و روابط آنها مد نظرماست زنان متاهل ، بيوه ، و يا مطلقه اي كه دچار اين بي بند و باري و فحشا مي شوند . البته نبايد زنان روپسي اين 3 مورد نام برده شده را از ياد برد .  
انواع فواحش 
فواحش از دو حيطه خارج نيستند :
1- آنها كه شغلشان فاحشگي است . 
2- آنهايي كه كار ديگري داشته و زير اين سرپوش دست به فحشا مي زنند و مي توان به آنها فاحشه خانگي يا فاحشه اتفاقي نام نهاد . 
ريتمن فواحش را به چند دسته تقسيم مي كند :
1- فاحشه هاي جوان كه دختران 10 – 15 سال هستند . 
2- دختران تلفني كه از طريق تلفن ارتباط برقرار مي كنند . 
3- فاحشه هاي بالقوه كه حاضرند در ازاي پول خدمات جنسي ارائه دهند ، اما شرايط برايشان مهيا نيست . 
4- فواحش پير كه مراكز فساد را اداره مي كنند . 
5- فاحشه هاي غير حرفه اي كه در منازل خود ، خود فروشي مي كنند . 
6- ولگردان خياباني كه مسافر خانه ها و مكانهاي ديگر خود فروشي مي كنند . 
7- درماندگان كه شامل افراد معتاد به مواد مخدروالكي هستند . ( مانسيني . 1958 . ص 1369 ) 

بيان مساله   
مقايسه مشكلات زنان ويژه و عادي استان تهران در نيمه اول سال 1385 
اهميت و ارزش موضوع  
بر هيچ كس پوشيده نيست كه تقريباً در همه جا زناني براي پول خود فروشي مي كنند . آيا دانستن اين مطلب نبايد موجب تفكر شده و انسان را وادار به درك عمل اجتماعي و خاص اين موضوع نمايد . به عبارت ديگر چه وقت ، كجا و به چه نحو و چرا زني تن به خود فروشي مي دهد ؟ آيا بايد تاثير اين موضوع را در اجتماع ناديده بگيريم و يا با درك صحيح و روش قاطع در رفع اين درد اجتماعي كوشا باشيم . انسان در طول تاريخ از انواع انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي رنج برده است و همواره در جستجوي علل و عوارض آن و رهايي از اين مسائل بوده است . ( ستوده 1372 . ص 8 ) . براي كساني كه به كار تعليم و تربيت مشغولند و با جوانان سر و كار دارند مساله فحشا پيوسته باعث تفكر و نگراني مي باشد و عمق اين درد هولناك اجتماع كه به مراتب از مرض سرطان خطرناك تر است كاملاً مخفي و ناشناخته مي باشد . دادن اطلاعات پيرامون اين موضوع به دختران جوان بي گناهي كه ممكن است روزي بر اثر يك برخورد تصادفي يا پيش آمدي شوم به بدترين سرنوشت ها دچار شوند خدمت بسزايي است كه جز به وظايف ديني هر شخصي نسبت به اجتماعش است كه بايد ادا شود . ترديد نيست كه مهم ترين علت سقوط زنان و دختران جوان و ساده دل ، گرفتار شدن آنان درپنجه هاي بي رحم دستگاه فحشا ، عدم اطلاع و زودباوري و فريب خوردن است . ( مانسيني ، فروغ ، شهاب 1377 ) 
اجتماع نمي تواند نسبت به عواقب وخيم عمل فحشا از لحاظ بهداشتي و خطر سرايت امراض مقاربتي بي تفاوت بماند . خصوصاً در اين زمان كه بيماريهايي هم چون ايدز و هپاتيت به راحتي از راه تماس هاي نامطمئن و پر خطر منتقل مي شود و امكان آلوده كردن هدفدار را دارند . نبايد تا تاثير گذاري فحشا غافل ماند . هم چنين يك مادر فاحشه چه تاثيري مي تواند بر روي فرزندخود بگذارد . آيا نبايد به اين مساله توجه كرد كه او يك دختر فاحشه و يك پسر ابالي تحويل جامعه مي دهد و آينده اي شوم براي فرزندان خود رقم مي زند . 
رجعت يك فاحشه و اصلاح زندگي او در اجتماع تنها بوسيله مقررات قانوني و حتي بوسيله بودجه هنگفت ميسر نيست و اين مساله بيشتر جنبه اخلاقي دارد . در وضع فعلي فقط مقدار زيادي اراده و حس نيت رايگان لازم است . . ( مانسيني . فروغ . شهاب 1377 . ص 197 ) 
هدف هاي پژوهش 
بطوركلي در اين پژوهش 2 هدف هدف عمده مد نظر قرار گرفتند :
الف ) هدف نظري : شناخت عوامل موثر هم در جامعه و هم در خانواده كه زمينه ساز به فحشا كشيده شدن زنها بعد از اين كه ازدواج مي كنند:  
1- عوامل اجتماعي دخيل در به فحشا كشيدن زن ها . 
2- عوامل خانوادگي كه راه را براي انحراف هموار كردند . 
3- راهكارهايي ارائه شود كه بتوان هر چند ناچيزاز اشاعه اين انحراف جلوگيري شود . 
4- اين پژوهش اميد دارد بتواند براي تحقيقات بعدي سرآغاز و يك پيشينه باشد و راهي را براي پرداخت به اين مشكلات جامعه بازكرده باشد . 
ب) هدف عملي  با استفاده از داده ها و نتايج آماري :   
1- شيوع اين مساله را سنجيده و گستردگي آن را مورد بررسي قرار دهد . 
2- بعنوان يك پژوهش كه پرسش نامه را بعنوان وسيله سنجش خود انتخاب كرده اطلاعات و مسائلي را كه در جايي ديگر مجال مطرح شدن آنها وجود ندارد ارائه دهد . 
3- زنگ خطري باشد براي خانواده ها و مسئولين كه از زنان و دختران تنها و بي پناه در جامعه غافل نشوند . 
 • بازدید : 0 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در 30صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نام مرجع كارآموزي:دادگستري ابهر
نام و سمت قاضي سرپرست:اجراي احكام كيفري آقاي پور رستم
پرونده مطروحه مربوط به نام مسئله مورد آموزش،:جعل
كلاسه پرونده:80/2220/5 موضوع پرونده:جعل
شرح و نتايج حاصل پرونده و اقدامات جاري:
كلاسه پرونده:81/5/331 موضوع،جعل
درخواست كننده،جمعيت مبارزه با اعتياد شاخه ابهر
در تاريخ 5/13/1381 بر اساس پرونده كلاسه فوق و طبق دادنامه 81/436 شاكي پرونده جمعيت مبارزه با اعتياد متهم:منوچهر به اتهام جعل سند كه منتهي به صدور رأي بدين شرح شده در خصوص اتهام آقاي منوچهر اهل ابهر مقيم زندان داراي سابقه كيفري داير بر جعل سند و استفاده از سند معجول و خيانت در امانت و اينكه متهم با جعل حكم مأموريت برگه هاي جمعيت مبارزه با اعتياد و با تشكيل و امضاي آن و استفاده از آن در پليس راه،همچنين بدون مجوز و با جعل برگه ديگر جمعيت فوق از ادارة بازرگاني تقاضاي برگه هاي… مي نمايد كه اداره فوق با قيمت دولي كاغذها در اختيار متهم قرار داده و متهم با استفاده از آن و با فروش كاغذها به قيمت آزاد استفاده غير قانوني مي نمايد.همچنين بدون مجوز به صورت رايگان تعداد چهل بسته 80 و 75 گرمي كاغذ از كتابفروشي فرهنگ اخذ و رسيد برگه هاي جمعيت فوق ارائه و با قيمت آزاد فروخته و از آن استفاده نامشروع مي نمايد.جمعيت مبارزه با اعتياد شاخه ابهر با عنوان جعل و خيانت در امانت شكايتي تقديم واحدي از شكات به نام آقاي عابديني رضايت منجر و غير مشروط را نسبت به متهم اعلام نموده است نظر به اينكه شكايت شكات و گزارش آگاهي ابهر تصاوير اسناد جعلي،اقارير صريح متهم،از ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارش محرز و با مواد 536 و 674 قانون مجازات اسلامي مطابقت داشتند.لذا دادگاه مستنداً به مواد مرقوم و با رعايت بند 1 ماده 22 قوم.ا به لحاظ گذشت احدي از شكات و با رعايت ماده 46 ق مرقوم به لحاظ تعدد معنوي جرم كه موضوع با ماده 674 قانون مذكور مطابقت داشته لذا دادگاه مشاراليه را پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت اسلامي و استرداد مباقي اشيا امانتي در نزد متهم و مصدوم نمودن اسناد جعلي در اجراي 10 ق مذكور صادر و اعلام مي دارد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد كه آزادي متهم منوط به معرفي كفيل شد و با معرفي كفيل سند مالكيت به نام متهم از زندان آزاد شد.شاكي پس از صدور رأي مواردي را مطرح مي نمايد كه وجاهت قانوني رأي اصراري را زير سؤال مي برد.اولاً:بزهكاري متهم(منوچهر) در دادنامه فوق در خصوص جعل سند و استفاده از سند معجول و خيانت در امانت محرز و مسلم مي باشد.كه براي هر كدام از موضوعات فوق قانون مجازات جداگانه اي را مشخص نموده در حالي كه در رأي دادگاه محترم اشاره اي به اين مهم كه مجازات متهم مطابق ماده 536 ق.م.ا.در خصوص جعل و استفاده از سند معجول از شش ماه تا دو سال و يا به 3 تا 12 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد نكرده است.و مجازات خيانت در امانت مطابق ماده 674 ق.م.ا. به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد كه دادگاه محترم بدوي متن مواد فوق را اعمال نكرده است.ثانياً:موضوع بهدي كه دادگاه محترم در حكم به آن اشاره كرده با رعايت ماده 22 ق.م.ا.مجازات متهم را تخفيف داده اند.اين در حالي است كه تنها شاكي پرونده فوق جمعيت مبارزه با اعتياد شاخه ابهر بوده و اگر شكايتي از طرف ساير اشخاص بوده حداكثر مطرح نشده است و تقاضاي رأي اصراري و رأي مقتضي را دارم پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال مي گردد.در خصوص تجديد نظر خواهي جمعيت مبارزه با اعتياد شاخه ابهر به طرفيت آقاي منوچهر از دادنامه شماره 81/437 نسبت به صدور حكم محكوميت تجديد نظر خواه با استناد به بند ماده 22 قانون مجازات اسلامي تجديد نظر خواه در درخواست تجديد نظر خود مقرر داشته اند كه تنها شاكي اين پرنده جمعيت مبارزه با اعتياد شاخه ابهر بوده و رضايتي هم اگر صورت مي گرفت مي بايستي از طرف اركان مذكور انجام مي گرفت و نه از طرف شخص ديگر كه با امعان نظر در محتويات پرونده مراتب مذكور مبني بر عدم اعلام رضايت جمعيت مذكور محرز است و ايراد تجديد نظر خواه به دادنامه وارد است فلذا مستند به ماده 258 ق.آ.د.ك ضمن اصلاح مجازات مندرج در دادنامه بدوي از يك ميليون ريال به پرداخت 3 ميليون ريال جزاي نقدي به اتهام جعل سند و استفاده از آن و تحمل شش ماه حبس تعريزي به اتهام خيانت در امانت دادنامه تجديد نظر خواسته تأييد مي گردد.رأي صادره قطعي است كه پرونده پس از قطعيت دادنامه به واحد اجري احكام كيفري ارسال مي گردد.در پرونده كلاسه 81/197 اجراي محكوم عليه منوچهر به اتهام استفاده از سند معجول و خيانت در امانت به تحمل شش ماه حبس و پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي به موجب دادنامه شماره 81/584 و لاكن پس صدور حكم قطعي رضايت محكوم له را اخذ نموده و تقاضاي تخفيف مجازات در جرايم غير قابل گذشت را نموده است لذا جهت اعمال ماده 277 ق.ا.د.ك.به شعبة مربوطه ارسال مي گردد و در تاريخ 22/8/1381 در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تجديد نظر استان زنجان تشكيل و در خصوص درخواست آقاي منوچهر مبني بر تخفيف مجازات مندرج در دادنامه اين شعبه به تحمل شش ماه حبس تعريزي به اتهام خيانت در امانت و پرداخت سه ميليون ريال جزاي  نقدي به اتهام جعل سند و استفاده از آن صادر گرديده است.نظر به اينكه جرايم مذكور از جرايم غير قابل گذشت بوده و با رعايت ماده 22 ق.م.ا. فقط مجازات حبس مشاراليه به 91 روز حبس تخفيف داده مي شود رأي صادره قطعي است.
 • بازدید : 3 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در 27صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فروپاشي امپراطوري ايلخانان كه منجر به بحران قدرت در ايران شد باعث گرديد طوايف ترك و مغول كه در نقاط مختلف ايران پراكنده شده بودند و هر يك در گوشه اي از اين سرزمين مدعي قدرت شوند. ايران از سقوط آخرين ايلخان تا ظهور تيمور يك دور فتوت را پشت سر گذاشت. با ظهور تيمور اين كشور به يك وحدت كوتاه مدتي دست پيدا كرد ولي به دنبال مرگ تيمور و ضعيف شدن سلطه جانشينان وي كه از ايالات غرب ايران شروع شد. قبايل تركمن موجود در اين منطقه را به وسوسه دستيابي به قدرت واداشت. اين قبايل كه در غرب خود امپراطوري عثماني را داشتند كه با سرعت سلطه اش را با نوعي نظام متمركز و به رشد تحكيم مي كرد
حتي در يك زمان (عصر حكومت اوزون حسن) به چنان قدرتي رسيدند كه توجه اروپايي ها را براي مقابله با قدرت فزاينده عثماني ها به سوي خود جلب كنند. اهميت اين حكومتهاي تركمن در اين است كه جلوي نفوذ عثماني ها به سوي شرق را سد كردند. چنان كه بعد از خود نيز اين مسئوليت را به صفويان كه در حقيقت جانشين آق قويونلوها بودند ، سپردند. از دو اتحاديه تركمن قراقوينلوها رهبري خود را در ناحيه مشخص شمال درياچه مان مسجل گردانيدند. در حاليكه اتحاديه ديگر يعني آق قوينلو در مركز خود شروع به اعمال نفوذ كردند. فرآيند تكاملي اتحاديه قراقوينلوها و آق قويونلوها بيانگر حاكميت (اتحاد ناظر بر بقا) در بين طوايف و قبايل تركمن بوده است.1 اگرچه بايد افزود كه شركت و عضويت طوايف اتحاديه به معناي از دست رفتن استقلال داخلي قبايل نبوده است. بلكه در راستاي آن (خان ، ايلخان، ايل بيگي) سازمان سياسي قبيله را اداره مي كردند. ولي زماني كه قبيله اي به اتحاديه مي پيوست به معني اين بود كه رهبري اتحاديه را پذيرفته و براي بقاي اتحاديه بايد دست اتحاد به قبايل ديگر اتحاديه بدهد. مشاركت قبايل در پيروزي اتحاديه و اشغال مناسب بزرگ اداري و نظامي آن به تعداد نفوذ ايل، موقعيت جغرافيايي و محل سكونت اصلي خويشاوندي با رئيس اتحاديه و توانمنديهاي اقتصادي و داشتن سازمان سياسي منظم آنها بستگي داشته است. قبايلي كه داراي نفوذي بيشتر، ثروت زياد، شمشير بدستان قدرتمند بودند مورد توجه حكومت مركزي قرار گرفته و مناصب مهم سياسي – نظامي را اشغال مي كردند.
خاستگاه و وجه تسميح قراقويونلوها و آق قويونلوها:
با اين كه تلاش زيادي راجع به منشأ پيدايش و وجه تسميح تركمنان قراقويونلوها و آق قويونلوها به وسيله محققين صورت گرفته ولي هنوز خاستگاه اصلي آنان در هاله اي از ابهام فرو رفته است. مخصوصاً اينكه هنوز وجه تسميح آنها به قراقويونلوها و آق قويونلوها عليرغم نظرات مختلفي كه داده شده به درستي مشخص نيست. قراقويونلو در لغت ترك به معني صاحبان گوسفندان سياه و آق قويونلو به معني دارندگان گوسفندان سفيد است. شكي نيست گوسفند در زندگي اين دسته از تركمنان نقش بسيار مهمي داشته است ولي مسئله اي كه هنوز باقي است چگونگي تفسير و تبيين آنهاست. گروهي معتقدند كه بر روي پرچم آنها شكل گوسفند سياه و سفيد نقش شده بود و به اين دليل آنها را قراقويونلوها و آق قويونلوها ناميده اند. اما آثار باقي مانده از آن دوران چنين نظري را باطل مي سازد. زيرا بر روي پرچم سفيد اوزون حسن كه در جنگ اتلق بلي (در سال 878) به دست سلطان محمد فاتح افتاده و در حال حاضر در موزه كاخ توپقاپي نگهداري مي شود شكل گوسفند ديده نمي شود.2 نظر ديگر اين است كه اين نامها به نمادهاي بتواره اي(توتم حيوانات) كهن اشاره دارد. اين ديدگاه نيز چندان مقرون به صحت نيست چون به گفته رشيدالدين فضل ا… تركان از خوردن گوشت جاندارن بتواره خود باز داشته شده بودند. با توجه به اهميت گوشت گوسفند در غذاي معمولي بيابانگردان دامدار بعيد به نظر مي رسد كه قبايل مورد بحث چنين بتواره اي را رعايت كرده باشند. اين گفته چند اشكال دارد.


اولاً آنچه رشيدالدين فضل ا… تعيين كرده با بتواره (توتم) فرق دارد. رشدالدين مي گويد: هر شعبه اي از اين شعب بيست و چهارگانه جانوري مخصوص تعيين كرده اند كه (اونقون) ايشان باشد. و اونقون به تركي به معني مبارك است، و عادت آن است كه هرچه اونقون قومي باشد آن را قصد نكنند و نيازارند و گوشت آن را نخورند. در حقيقت آنچه رشيدالدين عنوان مبارك براي قبايل ترك ياد مي كند چيزي از بتواره كم دارد و همه جوانب آن را نمي پوشاند. ثانياً رشيدالدين صريحاً بيان مي دارد كه اونقون بايد منقور(نوعي باز) است و از اين رو به مسئله گوسفند ارتباطي پيدا نمي كند.1 پروفسور مينورسكي مي نويسد: ساده اين است كه بگوييم وجه تسميح اين دو قبيله بر حسب نژاد گله ها و رمز آنها بوده است.2 اين نظر را آقاي تعاررق سومرنرا تأييد كرده است.3 اين ديدگاه نيز با توجه به ساختار اجتماعي ، سياسي و اقتصادي زندگي چادرنشينان چندان معقول نيست زيرا يك قبيله يا اتحاديه قادر نبوده است يك تركيب نژادي يكسان و يكرنگ در گوسفندان خود ايجاد كند. يكي از محققان اخيراً به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به اين كه گوسفند در زندگي مردمان دامدار و چادرنشين نقش حياتي دارد و دام ركن اصلي اقتصادي اين مردم را تشكيل مي دهد بنابراين قبايل نامبرده نام اين حيوانات را روي نام قبيله خود گذاشته حتي براي بزرگداشت ونشان دادن اهميت آن در زندگي خود شكل و نماد آن را بر روي سنگ قبرها نقش كرده و مجسمه هايي از گوسفندان را روي سنگ ها حجاري مي كردند. كلمه آق و قرا ،را نيز پس از جدايي اين دو قبيله از يكديگر و آغاز خصومتهايي كه بي شك متأثر از عوامل اقتصادي و اجتماعي بوده است بر نام قبيله خود افزوده اند و با برگزيدن دو كلمه متضاد(از نظر رنگ) به اختلافات خود جنبه تضاد ذاتي دادند.3 فرضيه هاي مطرح شده فوق با تمامي نقاط ضعف و قدرت آن كاملاً نتوانستند ابهام قضيه را بزدايند. همانطوريكه در نظريه آخر ذكر شده از واژه هاي قرا و آق هم مي توان به جنبه تضادي ان اشاره كرده و گفت سفيد در مقابل سياه كه به عنوان وجه مميزه دو قبيله جهت جدايي و تشخيص آنها از همديگر استعمال مي شده بدين جهت اين دو رقيب كه عليرغم پيوستگي نژادي براي حفظ هويت خود نماد يا واژه اي را انتخاب كرده اند. از سوي ديگر قرا به معني بزرگ نيز آمده است و آق را هم اگر مخفف آقا در نظر بگيريم باز به معني بزرگ و سرور است. در نتيجه اين دو قبيله و دو رقيب تركمن هردو سر رقابت با هم با پيشوندهاي قرا و آق خواسته اند بزرگي و سرمدي خود را به زخ همديگر بكشند چنان كه در تاريخ تيموريان و تركمنان نيز به اين مسئله اشاره كرده مي گويد: (شايد هم مصداق هاي مزبور ماهيت انفكاكي داشته يعني اين دو گروه مي خواسته اند با اين اسمها از يكديگر متمايز و مشخص شوند. علامت و نشانه هاي سلسله اي قراقويونلوها و آق قويونلوها بر روي سكه ها و اسناد و سنگ قبرها نيز هيچ نوع ارتباطي روشن گرانه با اسمهايشان ندارد).4
اقوام تركمن در اين هنگام به صورت گروههايي فبيله اي سرگردان پراكنده بودند و آنگاه كه ايلي با توجه به شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي قدرت بيشتري مي يافت نقش محوري پيدا كرده و ايلات ديگر را به سوي خود جلب مي كرد. ولي اگر اهميت خود را از دست مي داد در حقيقت گروه هاي زير مجموعه خود را از دست مي داد. مسلماً قبايل مختلف تركمن در ابتدا دور از هم و پراكنده زندگي مي كردند. به تدريج در جهت دفاع از خود و پيدا كردن متحدين وارد گردونه اتحاديه ها شده تا بتوانند موجوديت خود را در سايه پيوستگي به يك اتحاديه قدرتمند حفظ كنند. در واقع اين دو قبيله به احتمال قوي از قبايل اغوزها هستند كه در سده پنجم و يازدهم به آسياي غربي آمدند و برخي از آنها به آناتولي رخنه كردند. ولي همزمان با ضعف و تجزيه متصرفات مغولان آنها توانستند تا در منطقه اي خلأ قدرت در آن بوجود آمده بوده ساكن شوند يعني شرق آناتولي و شمال بين النهرين و شمال غرب ايران اهداف مورد نظرشان را دنبال كنند. هسته مركزي قراقويونلوها را قبيله قراقويونلوها بوجود آورده اند. بسي طوايف بهارلو(باراني) و سعدلو نيز به آن افزوده شدند. طايفه بايندر نيز در ميان آق قويونلوها محوريت پيدا كرده اند. در ايم ميان ساير قبايل تركمن نيز با در نظر گرفتن مصالح و مقتضيات هر يك جذب قبايل مزبور شده و بتدريج از اجتماع قبايل ديگر اتحاديه قراقويونلوها و آق قويونلوها شكل گرفتند. بايندر در جامع التواريخ رشيدي يكي از قبايل بيست و چهارگانه اوغوزهاست. احتمال مي رود كه آق قويونلوها تيره اي از ايل بايندر بودند. ولي در منابع آق قويونلوها به نام بايندريان نيز معروف شده اند. شكي نيست كه طايفه بايندر ركن اصلي اتحاديه آق قويونلوها بوده است و به جهت همين اهميت آق قويونلوها مرادف بايندريان شده اند. آيا بايندريان يا قراقويونلوهاي هم نژاد آنها از فتح آسياي صغير به دست سلجوقيان شركت داشته اند؟ يا اين گروه از تركمنان بعدها و بتدريج از زادگاه خود به اين منطقه كوچ كرده اند؟ آنچه كه مسلم است اين است كه قبايل تشكيل دهنده كنفدراسيون قراقويونلو و آق قويونلو يكبار به غرب آسيا كوچ نكرده اند. بلكه آنها به صورت دستجات پراكنده اي به اين منطقه مهاجرت نموده اند. و چون داراي خاستگاه و فرهنگ مشتركي بوده اند پس از مهاجرت و سكونت در جوار همديگر در شرق آناتول غرب ايران به صورت نيروهاي پراكنده و سرگردان درامده و در خدمت امراي قدرتمند قرار مي گرفتند. در ابتدا به صورت مزدوراني به خدمت مي پرداختند. پس با تشكيل دولتهاي قراقويونلو و آق قويونلو به صورت اختياري به يكي از اين دو قبيله مي پيوستند. گرچه اين پيوند نيز پايدار و محكم نبود. اين مزدوران به خدمت سلاطيني در مي امدند و پيمان دوستي مي بستند كه به نظر موفق و كامياب مي رسيد ولي به محض اينكه در جاي ديگر بوي ثروت يا غنائم احساس مي كردند در قطع رابطه با ارباب و متحد سابق خود لحظه اي درنگ نمي كردند. انگيزه اصلي آنها ميل به غارت، قدرت طلبي شديد، تلاش براي ايجاد حاكميت منطقه اي بوده است. فقط فرد موفق مي توانست روي پيروان خود حساب كند و متقابلاً او هم آنها را در رسيدن به اقتدار سياسي و اقتصادي رهبري مي كرد. 
براي مثال زمانيكه قرايوسف در اردوگاه خود در اوجان درگذشت، سپاهيان وي نه تنها متواري شدند بلكه اموال شخصي وي رانيز غارت كردند و بدتر از همه گوش او را جهت حلقه طلا بريدند و جسدش را روي زمين رها كردند.1 با اين شرايط بود كه هر دو اتحاديه وارد صحنه سياسي نظامي ايران شدند و تحت همين شرايط بود كه موفق مي شدند سلسله هاي خاص خود را تشكيل دهند. سلسله آق قويونلو در ديار با مركزيت آمد. در اراضي بين دجله و فرات همراه با اورفا و ماردين در جنوب و بايبورت در شمال سلسله قراقويونلو در بخش شرقي با مركزيت ارجيشي در ساحل شمال شرقي درياچه مان كه از طرف شمال تا ارزروم؛ از سمت جنوب تا سواحل امتداد مي يافت.2 هر دو گروه يكجانشينان اين مناطق را كه ارمني، كردي ، آوامي و عربي بودند، تحت سيطره خود قرار دادند. گروههايي از آنها مناطق تحت سكونت خود را نه به دليل فشار تركمنها ترك كردند. و گروههايي باقي ماندند و خود را با شرايط بوجود آمده وفق دادند. ظهور اين دو اتحاديه ايلي از يك سوي، درگيريهاي مداومي با همسايگان درپي داشت. افزوده بر اين رقابت و دشمني بين دو گروه تركمن در نهايت به اضمحلال قراقويونيها انجاميد. آق قويونلوها نيز بوسيله نيروهاي ديگري كه از بطن قلمرو خود آنها بوجود آمده بود، يعني صفويان از بين رفتند. محو قدرت قراقوينلو باعث پيوستگي اكثريت نيروهاي آنها به آق قوينلو ها شد. چرا كه آنان از نظر نژادي، سياسي ، تاريخي و فرهنگي و معيشتي بسيار به هم نزديك بودند. بدين جهت تاريخ آنها بايد توأمان مورد بررسي قرار گيرد. از اين بين قراقوينلوها عليرغم مخالفت با تيمور و پناهنده شدن قرايوسف امير آنها به بايزيد عثماني و سپس، مصر زودتر به انسجام رسيدند و توانستند حكومتي تشكيل و اعلام موجوديت كنند. ولي آق قوينلوها دير پاشيدند و عليرغم اينكه ديرتر تشكيلات سياسي برقرار كردند ولي از توان سياسي و نظامي زيادتر برخوردار بودند. 
قراقوينلوها: به احتمال زياد هر دو گروه تركمنان قراقوينلو و آق قوينلو از قبايل اغوزها هستند كه پيشتر بدون داشتن اختلافي در كنار هم زندگي مي كردند، ولي بعد از آمدن به ايران به دو دسته تقسيم شده، به رقابت و ستيز باهم پرداختند. همانطوريكه گفته شده تا آغاز فروپاشي حاكميت مغولها در ايران، عراق عرب و آناتولي شرقي، قراقوينلوها يكي از ناشناخته ترين تركمنهاي شرق بودند. فاروق سومر، محقق ترك به نقل از مولانا شكراله از تاريخنگاران قرن پانزدهم ميلادي از زبان جهانشاه بزرگترين فرمانرواي قراقوينلوها نقل مي كند كه اين سلسله از نسل دنيزخان هستند. بنابراين منتسب به يكي از طوايف ايغدير(يكدير، اييدر)، بوغدوز(بوكوفه) يوه يا قنق بودند.3 دولتشاه سمرقندي، موطن اصلي قراقوينلوها را جبال غازقود از اقصاي تركمنستان ذكر كرده كه در عهد قديم به آذربايجان و بدليس مهاجرت كرده اند. اينان مرداني صحرانشين و گله دار بوده اند. قراقوينلوها گاهي باراني و بارانلو نيز ناميده شده انداينكه اين كلمه نام شخص يا طايفه است و يا اينكه از نام يك محل گرفته شده است. كلمه باران امروزه در ماردين به معني قوچ بكار مي رود. قراقوينلوها به گوسفند«قوچ» كه معرف نامشان بود، اهميت زيادي قائل بودند. به نظر مينورسكي باراني نام قبيله نيست، بلكه   اسم ناحيه اي است كه در روي سكه هاي دوره ايلخاني و جلايري نيز آمده است.1 شايد هم ناحيه فرمانروايي يكي از بزرگان قراقوينلوها بوده است كه اين طايفه بدان منتسب بوده اند. ممكن است نام و لقب باراني را نخستين بار قرايوسف كه نامش شناخته شده است و يا يكي از اجداد وي كه براي ما ناشناخته است و بر اين منطقه حكومت كرده، يا به سبب آنكه در آن شهرر متولد شده يا به عللي ديگر اخذ كرده باشند.2 يك احتمال ديگر اين است كه باران يا بران سكونتگاه اوليه آنها بوده است كه منسوب به آن شده اند. بنا به روايت مؤلف تاريخ توركمانيه قراقوينلوها كه تقريباً متشكل از هزار چادر(خانوار) بودند،به دنبال حمله چنگيزخان تحت فرمان توره بيگ فرمانده خود از تركستان ، ماورالنهر و از آنجا از طريق ايران به آناتولي شرقي كوچ كردند.3 اينكه آيا آنها در يك هيأت هزار خانواده اي و بصورت يك كوچ دسته جمعي به ايران آمده اند يا كوچ تدريجي داشته اند.به نظر مي رسد كه در اصل مسأله شكي نيست ولي اينكه به چه صورتي قبايل تركمن دست به مهاجرت زده اند جاي بحث است. احتمالاً آنها به صورت گروههاي كوچك تقسيم شده و خارج از ديدرسي مغولها و تاتارها به ايران آمده اند. گرچه قطعاً نمي توان گفت كه مهاجرت آنها در دوره حاكميت مغولان صورت گرفته باشد. اگرچه اكثر مورخين مورد فوق را پذيرفته اند. ولي اين فرضيه را هم نمي توان از نظر دور داشت كه تركمانان نيز در كنار تركان سلجوقي در دوره حاكميت سلجوقيان در ايران به ايران آمده و چون از نظر نژادي با آنها مشترك بودند با امواج تركان ديگر از طريق ايران به آسياي صغير نفوذ كرده اند. آنچه مسلم است سيل مهاجرت تركان از آسياي ميانه بعد از ورود اسلام به ايران شروع شد و در دوره سلجوقيان و بعد از آن به اوج خود رسيد. قراقوينلوها ابتدا در قلعه بهار همدان ساكن شده و بتدريج وارد آناتولي شدند و بر اساس سنتهاي ايلي و شرايط اقتصادي به زندگي كوچ نشيني خود ادامه دادند. طبق اظهار قرايوسف در جمع سرداران تركمان خود، اينان به شيوه آبا و اجدادي خود تابستان ها را در ييلاق آلاطاق(آلاداغ) و زمستان را در قشلاق دياربك و كنار فرات سپري مي كردند.4 قراقوينلوها ابتدا در خدمت سوتايي ها بودند و بتدريج اهميت روزافزون يافتند. با اضمحلال حكومت سوتائي آنها به خدمت شيخ حسن چوپاني رسيدند و زمانيكه چوپانيان در جنگ گرانبورگ با امِراَرَتنه حاكم محلي بين سيواس و ارزنجان شيخ حسن در يك توطئه درباري كشته شد، طولي نكشيد كه قراقوينلوها اينبار حاكميت جلايريان را بر خود پذيرفتند.5 بنا به نوشته تاريخ توركمانيه قراقوينلوها تحت اداره توره بيگ از نوادگان اغوزخان هفتمين جد قرايوسف به منطقه ارزروم و دياربك آمده اند. بنا به نوشته همان مؤلف هنگام اقامت در مناطق مذكور جنگهاي زيادي با تاتارها كه سبب اصلي مهاجرت آنان از موطن اصلي بودند كردند و هيچگاه سر تسليم در مقابل آنها فرود نياوردند.
 • بازدید : 1 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل در 105صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يورش سهمگين تيمور در اواخر قرن هشتم ايران را درنورديد و به سواحل مديترانه رسيد در هنگامة آن خونريزيها و سخت كشي تاتارها كسي فكر نمي كرد بزودي اين انسانهاي وحشي بجز جنگ و آدم كشي هنر ديگري داشته باشند . ولي در كمال ناباوري همگان شاهد بودند از نسل تيمور جهانگشا انسانهايي هنرمند و اديب و عالم و علم پرور پا به عرصه گذاشتند و تحولي در عرصه هاي علمي و هنري ايجاد كردند تيمور و فرزند زادگانش جمعاً حدود چهارصد و هفتاد و نه سال در گوشه هايي از جهان حكومت كردنددر روزگار آنان حوادث بسياري روي داده است كه از هر نظر قابل پژوهش است. تيمور برخلاف روحيه ستيزه جوي و جنگ طلبي خود فردي دانش دوست و هنر پرور بود او از همان ابتدا كليه هنرمندان،علما و صنعتگران را به سمرقند پايتخت خود انتقال داد تا از وجود آنها شهر محبوب خود را زيباترين شهرهاي جهان درآورد.او اهل فضل و هنر را مي نواخت،با علما مجالست مي كرد و علاقه مفرطي به خوش نويسي و خطاطي و معماري از خود نشان مي داد.جانشينان وي نيز راه وي را حتي در سطحي بالاتر ادامه دادند
خطاطي و خوشنويسي
در ميان هنرهاي زيباي اين دوره ترقي خوشنويسي و نقاشي از ساير رشته هاي هنري شگفت انگيزتر است.اكثر شاهزادگان تيموري از شاهرخ تا با یسنقر،ابراهيم سلطان تا سلطان حسين بايقرا خطاط و خوشنويس بودند و خوشنويسان را حمايت مي كردند.خود تيمور نيز شديداً علاقمند به خطاطي و خوشنويسي بود چنانكه خطاط بزرگ نظير سيد عبدالقادر پسر سيد عبدالوهاب كه خط ثلث را به خوبي ياقوت مستعصمي مي نوشت.خوشنويسي براي تيمور قرآني نوشت كه از لحاظ خط و تذهيب از شاهكارهاي هنري جهان و نفايس روزگار است و نيز امير محمدپور الدين تبريزي و آلتونتاش از خوش نويسان دربار تيمور بودند.1
شاهرخ نيز چون پدر به خوشنويسي و خوشنويسان علاقمند بود.در زمان وي جمع كثيري از خوش نويسان در هرات تجمع داشتند.از جمله عبدالله طباخ،يحيي سيبك،عبدالله كاتب هروي،پيرمحمد صفوي هروي و سرآمد همة آنها ميرعلي تبريزي كه خطوط هفتگانه را استادانه مي نوشت.و سرانجام نيز موفق به ابداع خط نستعليق گرديد.2بايسنقر ميرزا كه به واسطه افراط در شراب خواري در 37 سالگي درگذشت.او ماهرانه شمشير مي زد و به زيبايي تمام خط مي نوشت.وي در تاريخ خطاطي و نقاشي ايران مقامي ارجمند پيدا كرد.زيرا علاوه بر تأسيس نگارستان هرات در دوره پادشاهي پدرش شاهرخ(807 – 850)كتابخانه مهمي در شهر هرات داير ساخت و مشهور است كه چهل تن از خوش نويسان و صد تن از پيكر نگاران و تذهيب كاران عهد زير نظر اين امير زاده هنر دوست و دانش پرور كار مي كردند.1
معروف است كه مولانا خطاط بغدادي در يك روز هزار و پانصد بيت را با خطي زيبا نوشت و شاهرخ وي را كاتب خود كرد.2بسياري از خوش نويسان دورة تيموري از شهرهاي مختلف ايران به سمرقند و بخصوص هرات مهاجرت كردند،مولانا احمد تبريزي از خوش نويسان طراز اول دوران تيموري است كه خط نسخ را زيبا و مستحكم مي نوشت و به قبله الكتاب معروف بود.درباره او گفته اند.
سعي كن در مشق چيزي شوي     مثل احمدخان تبريزي شوي
جعفر يايسنقري ترتيب يافته شاهرخ و مورد توجه و حمايت شاهزاده هنرمند و هنرپرور بايسنقر ميرزا بود كه از نستعليق نويسان معروف اين دوره است.3بايسنقر در آكادمي هنري خود بسياري از شاعران و نويسندگان و خطاطان و تذهيب كاران و جلد سازان و نقاشان را فراهم آورد كه حد اعلاي هنر را در تهيه يك نسخه نفيس به خرج مي دادند.و از شاهزاده تيموري دست مايه ارزشمندي گرفتند.در همين زمان است كه شاهنامه معروف بايسنقري به خط نستعليق و به خط جعفر بايسنقري به كتابت درآمد،نيز قرآني كه بایسنقر به خط ثلث نوشته و علاوه بر آن كتيبه اي را بايسنقر به خط ثلث نوشت كه با كاشي معرق در مسجد گوهرشاد مادرش هنوز باقيست.4
ميرعلي تبريزي مشهور به قدوه الكتاب شيوه تعليق را با شكل دادن و سنجش حروف برحسب قواعد ويژه به شيوه نسخ عربي به قاعده درآورد و به همان صورت باقي ماند.بنابر افسانه ها،خواب ديدن غازي در حال پرواز و تفسير آن توسط حضرت علي(ع)بر او موجب الهام بخشي وي در تكميل اين شيوه شد.بطوري كه نه تنها مي توان او را واضع بلكه نخستين خوشنويس  نستعليق خواند.5شاگردان اين خوشنويس در دوره حكومت سلطان حسين بايقرا هنري را كه زاييده مكتب هرات بود به اوج كمال رسانيدند.
استفاده از كاشي هنرمندان را قادر ساخت تا نقش و نوشته هاي ظريف و درخشان را به كمال زيبايي تهيه كنند.در اين زمينه دو سلسله تيموري و صفوي به راه حلهاي برتري دست يافتند.1نستعليق ظريف و ريز باب طبع همگان بود.بزرگترين استادان اين شيوه اهل شرق ايران بودند.سلطان علي مشهدي(در گذشته 924 هـ.ق )سلطان الخطاطين در طول هشتاد سال زندگاني خود كتابهاي بي شماري نوشت.ميرعلي هروي در ظرافت گوي سبقت از وي ربود.از تفاوت خط او و سلطان علي پرسيدند وي گفت«من خط را به اوج كمال رساندم ولي خط او را حلاوتي ديگر است».2سلطان علي پس از مرگ ابوسعيد در دربار سلطان حسين بايقرا به كتابت مشغول شد و مدت چهل سال ملازم او و امير عليشير نوائي بود.3در مقابل مكتب هنري هرات مكتب هنري شيراز قرار گرفت.اينجا نيز ابراهيم سلطان فرزند ديگر شاهرخ كه مردي ادب پرور و هنرمند و هنر دوست بود آغازگر جنبش هنري شيراز شد.خود وي همچون بايسنقر خطاط چيره دستي بود.چنانكه دولتشاه هنر خطاطي وي را با ياقوت مستعصمي مقايسه نموده است.4و هم به دستور وي بود كه شرف الدين علي یزدی كتاب ظفرنامه را با خطي زيبا در تاريخ تيموريان نوشت.كتيبه اي از اين شاهزاده بر تخت جمشيد يادگار هنري اوست.نيز دو قرآن در موزه پارس شيراز موجود است كه بعضي معتقدند به خط اين شاهزاده تيموري است.5البته هنر خوشنويسي و خطاطي و ساير هنرهاي وابسته بدان مختص مكتب هرات و شيراز نبود . بلكه در شهرهاي ديگر همچون سمرقند،بخاراو بلخ و مشهد و قزوين،اصفهان و تبريز نيز از مراكز ديگر اين تعالی فرهنگي،هنري بودند . كه حتي آثار آن به شهرهاي كوچكتر نيز كشيده شد.به هر حال اگرچه اين هنرها ميراث مشترك تمام مردم اين سرزمين ها بوده است اما در واقع اين هرات بود كه مركز اين هنرها بود و به هر سو نوري افشانده است.1
نقاشي
بي ترديد مكتب هنري كه در نيمه نخست سده نهم در هرات بوجود آمد.حاصل مكتبهاي هنري بغداد و تبريز و شيراز بود.بررسي مدارك موجود در زمينه نقاشي كتاب در زمان تيموريان نشان مي دهد كه كهن ترين كتابهاي مصور اين دوره در شيراز به نگارش درآمده و تزئين شده است.بدين صورت كه سيد احمد نقاش،حاج علي مصور،قوام الدين صحاف،عبدالعلي مولانا خليل مصور،خواجه غياث الدين،استاد ولي و سيف الدين نقاش از شهرهاي تبريز و شيراز در هرات گرد آمدند.2
اعزام عده اي از نقاشان به سرپرستي خواجه غياث الدين به كشور چين توسط بایسنقر  در سال 822 موجب نفوذ نقاشي چيني معروف به مينياتور به ايران گرديد.البته قبل از آن در زمان ايلخانان هنر مينياتور چيني توسط مغولها به ايران منتقل شده و هنرمندان ايراني با آن آشنايي كامل داشتند ولي هنر مينياتور ايران در آن كاملاً تقليدي بود در صورتي كه مينياتور ايراني بوسيله بهزاد بزرگترين نابغة نقاشي ايران به صورت يك هنر كاملاً مستقل با نوآوري هاي جديد عرضه شد.
نفوذ نگاره ها و حيوانات اسطوره اي چيني به مينياتور ايراني تحولي در نقاشي دوره تيموري بوجود آورد كه باعث استقلال رأي هنري در نگارگري ايراني گرديد.در هنرستان نقاشي بایسنقر  در هرات هيأتي به رياست مولانا جعفر بن علي تبريزي مشغول خطاطي و صفحه آرايي و نقاشي كتبي مانند شاهنامه،گلستان سعدي تاريخ طبري و ديوان خواجو و… گشتند.اوج اتفاق تصاوير و ابداع در تزئين و استادي در رسم حوادث از ويژگي هاي نقاشي اين دوره است . بطوري كه روحانيت مخصوصي دارد و در اجراي رسم و وحدت تأليف بين آنها و تنوع در مناظر و خالي بودن از مكررات و استقلال هنري از مكتبهاي تبريز و شيراز و مراعات كمال دقت در كشيدن اسبها و بوته و گلها و پرندگان و زينت لباسها و انواع فرش و قالي و غيره گدید . بدين ترتيب هنر مينياتور ايران زير نظر بایسنقر  وارد مرحله اوج شكوفايي خود گرديد و روز به روز با فرهنگ بومي و ذوق و سليقه مردم ايران مطابقت بيشتري پيدا كرد.
بدين ترتيب بود كه ماندگار شد.در حقيقت اين بایسنقر ميرزا بود كه كتاب زرين هنر ايران را پايان برد.زير نظر او شاهكارهاي هنري به وجود آمد و اين جريان مناسبي براي پيدايي هنرمندان و نقاشان دوره هاي بعد گردید . مهمترين تحولي كه در زمينه هنر نگارگري در زمان بایسنقر  بوجود آمد،استقلال مينياتور ايراني بود كه از تقليد اشكال چيني رهايي بخشيد.1
در مقايسه نقاشي هاي مكتب شيراز و هرات بايد گفت:نقاشي هاي مكتب شيراز خط افق بيشتري در لابلاي قطعه طراحي گشته و مكان اندكي براي نمايش آسمان باقي گذاشته است.از اوائل قرن نهم هجري نقاشان مكتب شيراز موفق به پديدار ساختن نمونه اي بسيار جالب مينياتور ايراني مي گردیدند كه در يك خمسه نظامي ديده مي شود.و نمايشگر عالي ترين مراتب تكامل اين هنر در دوران تسلط تيموريان است.
در اين تصوير ويژگي هاي مكتب شيراز از هر جهت هويدا است رنگ آميزي موزون و كمي مات،سادگي آميخته با ظرافت و بكار رفتن حداقل عوامل و ريزه كاري در حین نمايش با حداكثر گويايي،در اين نقاشی رنگ گلگون مايل به بنفش كه در بيشتر آثار شيراز مشاهده مي شود.اهميت خاص داده شده است.رنگها بسيار كاهش يافته و در مقابل روابط لطيف تزئين رنگها توجه بيشتر شده است.2در حالي كه در مكتب نگارگري هرات مناظر زيباي گلها و گلزارها در بهار پس از رنگهاي درخشان و روشني بود كه هيچ گاه خروج از رنگي،ديگر وحدت و استقلال آنها را متزلزل نمي ساخت.به علاوه مناظر طبيعي و كوه و تپه هايي به شكل اسفنج كشيده شده.علاوه بر اين نقاشان اين دوره توانستند ميان اشخاص و ساختمانها يا ساير مناظر نسبت هاي مقبول و معقولي را بيابند و رعايت كنند ، مينياتورهاي مكتب هرات از حيث سبك به يكديگر شباهت دارند و همه آنها داراي كوههايي هستند در فواصل معين با سبزه اي كه زمين را پوشانده است ، و افقي بلند و رنگهايي جديد،و الوان گوناگون.عصر طلايي مينياتور سازي در دوره تيموريان در هرات و به دست هنرمندان اين دوره آغاز شد.امروز در بسياري از موزه هاي جهان آثار بي مانندي از دوره تيموريان وجود دارد.آثاري كه از لحاظ زيبايي و رنگ آميزي و دقت در جزئيات بي نظيرند.1
 • بازدید : 3 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

این فایل در 90صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 نبرد سنجق مرحله نويني از آغاز اوج گيري آق قوينلوها و پايان قدرت قراقوينلوها به شمار مي رود . با قتل جهانشاه اختلافات خانگي قراقوينلوها كه در زير خاكستر جهانشاهي پنهان مانده بود بار ديگر خود را نشان داد. تبريز به دست برخي فراريان كه تحت فرماندهي شخصي بنام ساربان قلي فعاليت مي كرد افتاد. در اين هنگام دختران اسكندر به اسامي آرامش بيگم و شاهسراي بيگم نيز كه از شكست لشكريان جهانشاه باخبر شده بودند، قيام نموده و ساربان قلي را به قتل رسانده و به نام برادرشان حسينعلي سكه زدند
سپاه بزرگ حسنعلي ميرزا بسيار نا متجانس بود و بيشتر همانند سياهي لشكري به نظر مي رسيد كه به اميد مستمري و انعام دور وي جمع شده بودند. او ابتدا به تسويه حساب با رقباي خانوادگي پرداخت . از نظر وي اين بر جنگ خارجي خصوصاً با اوزون حسن برتري داشت. وي ابوالقاسم ميرزا را كه حاكم كرمان و داماد اوزون حسن بود، كشت. نيز جان بيگم همسر جهانشاه و مادر ابوالقاسم را كه يكبار جان وي را نجات داد ، به قتل رساند.3 و عاقبت در تبريز به تخت نشست. در حاليكه هم اوزون حسن و هم ابوسعيد تيموري هر دو به اذربايجان چشم دوخته بودند، حسنعلي ميرزا كه در وضعيت بسيار متزلزل به سر مي برد، ابتدا سعي كرد با سياست و ديپلماسي مانع پيشرفت يكي از رقبا بشود و براي همين منظور يك هيأت حسن نيت به اردوي فرمانرواي آق قوينلو اعزام كرد ، اما اوزون حسن به قول و قرار هيأت حسن نيت وقعي ننهاد و تغييري در عزم خود و تصرف آذربايجان نداد.4 حسنعلي سعي كرد با شكست مذاكرات خود با آق قوينلوها نظر فرمانرواي تيموري رابه خود جلب كند با اين هدف سفيري به اردوي ابوسعيد اعزام كرد و از وي براي رويارويي با اوزون حسن و دفع حملات او كمك خواست و از ابوسعيد خواست كه به آذربايجان آمده پادشاهي را قبضه كند.5 
ورود ابوسعيد به صحنه سياسي – نظامي آذربايجان بر پيچيدگي اوضاع افزود. اوزون حسن سعي بسيار كرد از رودر رويي با ابوسعيد بپرهیزد ، چون از يك سو نيروهاي وي در جنگ با قراقوينلوها خسته شده بودند و از سوي ديگر وي قدرت ابوسعيد را بيش از آنچه كه بود تصور مي كرد و نمي خواست دستاورد پيروزيش در مقابل جهانشاه را در يك شكست احتمالي از تيموريان از دست بدهد. به علاوه هنوز بقاياي نيروهاي قراقوينلو كه دور حسنعلي میرزا جمع شده بودند خطرناك جلوه مي كرد. بدين جهت حسن بيگ براي جلوگيري از پيوستن حسنعلي به ابوسعيد بلافاصله به وي حمله كرد و نيروهاي ناهماهنگ حسنعلي را عليرغم برتري كمّي آنها چون فاقد روحيه و انگيزة رزمي بودند، در هم شكست. جنگ مرند در واقع پايان اقتدار قراقوينلوها بود. حسنعلي ميرزا پس از شكست مرند در ميانه با بقاياي نيروهاي خود به ابوسعيد پيوست و به اتفاق به سوي تبريز حركت كردند. فرارسيدن زمستان سخت آذربايجان ، كمبود تداركات ، روحيه متزلزل سپاه ابوسعيد، عدم آشنايي به منطقه و نقاط استراتژيك باعث شد ؛ سلطان ابوسعيد در تعقيب سپاه آق قوينلو در ناحيه محمودآباد قراباغ كارايي و توان خود را از دست بدهد و بر اثر حملات ايذائي و جنگهاي نامنظم و شبيخونهاي منظم سپاه آق قوينلو و پشت كردن شيروانشاه1 كه از مهمترين منابع تأمين مواد غذايي و علوفه ابوسعيد بود، شكست خورده و به اسارت در آمد .  چند روز بعد نیز به انتقام قتل گوهرشادآغا همسر شاهرخ به دست شاهزاده يادگار محمد تيموري در سال 873 كشته شد. بدین ترتیب اوزون حسن آق قوینلو بصورت قدرتمند ترین فرمانروای ایران در آمد . 
به رحال حسنعلي ميرزا پس از قتل سلطان ابوسعيد متواري شد و در شهرهاي آذربايجان ، كردستان و همدان درصدد گردآوري سپاه پراكنده و نيروهاي وفادار خود برآمد . اما با فرا رسيدن سپاه تعقيب كننده آق قويونلو كاري از پيش نبرد و سپاه وي در نبرد خونين ديگري شكست خورد و خود وي نيز در شوال 873 به دست اوغورلو محمد پسر اوزون حسن در همدان به قتل رسيد2. نيروهاي پراكنده قراقوينلو كه ديگر اميدي به تجديد حيات سياسي خود نداشتند. تعدادي از آنها به اوزون حسن پيوستند و موجب تقويت بنيه نظامي او شدند. حتي اوزون حسن پستهاي سياسي و نظامي به آنها محول كرد. تعداد معدودي از جمله قبايل بهارلو دور ابويوسف نابينا جمع شده ، درصدد تصرف شيراز برآمدند. ولي با رسيدن سپاه آق قويونلو به سوي شمال شرق رفته و در مسير راه به هر كجا رسيدند غارت كردند. با كناره گيري نيروهاي بهارلو و ابويوسف ميرزا و فرزندان وی از قلمرو تازه تصرف شده حیات سیاسی قراقوینلوها برای همیشه بسته شد . 
در بررسي عوامل فروپا شي سلسله قراقويونلو بايد به عواملي چون عدم انسجام سياسي – اجتماعي بين هيأت حاكمه و مردم ، فقدان مشروعيت سياسي از ديدگاه عناصر بومي، نارضايتي مردم شهري و روستايي از اخذ ماليات هاي سنگين كه به آنها تحميل مي شد، عدم توانايي حكومت براي ايجاد يك انسجام و ارتباط بين اشرافيت ترك و توده هاي مردمي ايران، اتكاي صرف هيأت حاكمه به تركمن ها، اعطاي زمين ها و املاك ، به صورت سيورغال كه منجر به بهره كشي صاحبان سيورغال از قشر زحمت كش كشاورز شده و منجر به نارضايتي عمومي مي گرديد . نیز توزيع نابرابر قدرت بيني نيروهاي قبيله اي و عدم وفاداري سپاهيان به فرمانروا بطوريكه سپاهيان زمانيكه احساس مي كردند در جنگي شانس پيروزي كم است بلافاصله پراكنده مي شدند در آخر نيز اشتباهات سياسي – نظامي شاهان قراقويونلو و رقابت صاحبان قدرت، رؤساي قبايل بر سر كسب اقتدار ستيز و جنگهاي مكرر و خوي غارتگري جنگجويان تركمن در درازمدت باعث سقوط قراقويونلوها گرديد.
گفتار هشتم : 
روابط خارجي قراقوينلوها
روابط خارجي قراقوينلوها تابعي از اقتدار نظامي آنان و دسته بنديهاي منطقه اي بين دول همسايه بود.به اين معني كه هرگاه دولت قراقوينلو از نظر نظامي قدرتمند بود،به قلمرو دول همسايه هجوم مي برد ولي زماني كه از داخل مشكل پيدا مي كرد،با دولتهاي همسايه طرح دوستي مي ريخت.البته اين ابتکار سياسي مختص دولت قراقوينلو نبود،بلكه دول ديگر مثل تيموريان و مماليك و آق قوينلوها نيز آن را در روابط خارجي خود بكار مي بستند.
در اين دوره روابط نظامي بر روابط صلح آميز غلبه داشت،به عبارت ديگر مبناي اصلي روابط بين كشورها در فلات ايران و آناتولي بر توسعه قلمرو در حوزه هاي سياسي و اقتصادي بود ، و هرگاه يكي از دولتهاي منطقه به قدرت برتر نظامي دست مي يافت يا احساس قدرت مي كرد،در حمله به دول همسايه ترديدي نمي كرد.چنانكه شاهرخ زماني كه بر اوضاع داخلي امپراطوري فائق آمد بلافاصله به قلمرو قراقوينلوها حمله كرد و متقابلاً جهانشاه نیز بعد از مرگ شاهرخ با استفاده از ضعف دولت تيموري به خراسان لشكر كشيد و براي مدتي كوتاه حتي هرات را نيز تصرف كرد.
افزايش قدرت قراقوينلو در ديدگاههاي سلاطين اين سلسله نسبت به دولت هاي همسايه دگرگونيهايي ايجاد كرد.روابط قراقوينلوها با سلسله های مستقر در قلمرو تاريخي ايران نظير جلايريان،آق قوينلوها و شروانشاهان و گرجيها و ساير حكومتها اغلب خصمانه بود.چنانكه جلايريان را بعد از روابط مسالمت آميز سرانجام از صحنه سياسي ايران خارج كرد،و قلمرو آنها را به سرزمين خود ضميمه نمود.با گرجيان نيز جنگيدند و با آق قوينلوها نيز بطور سنتي و منظم درگيري داشتند.افزايش روزافزون قدرت آق قوينلوها به رهبري اوزون حسن نگرانی دائمي در بين سران قراقوينلو ايجاد مي كرد.بدين جهت اغلب اوقات روابط بين اين دو همسايه هم نژاد با جنگ توأم بود.حكومتهاي ضعيف نظير شيروانشاهان و گرجيان و ساير حكومتهاي محلي تابعيت دولت قراقوينلو را پذيرفته بودند.و حتي گاهي اين دولتهاي محلي به قراقوينلوها باج مي دادند.افزايش قدرت نظامي قراقوينلو ابتدا موجي از نگراني و سپس آنها را به چالش واداشت و در پي آن دسته بنديهاي سياسي – نظامي نيز گاهي شكل مي گرفت.اغلب موجوديت سياسي و قلمرو يك دولت به دليل اقتدار نظامي دولت همسايه در خطر قرار مي گرفت . 
 • بازدید : 2 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در 20صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آیا اعراب قبل از اسلام تمدن داشتند ؟
بله زیرا وجود ساختمانهای بزرگ و بلند اعراب در نقاط مختلف عربستان و داشتن روابط تجاری با اقوام بزرگ دنیا از یک سو و از سوی دیگر وجود ادبیات عرب و داشتن یک زبان کامل ، گواه بر ریشه دار بودن تمدن انان است .
2 . اوضاع مذهبی عربستان پیش از اسلام چگونه بود ؟
وقتی که حضرت ابراهیم پرچم یکتا پرستی را در حجازبرافراشت ، گروهی به او پیوستند اما عده ای در ان زمان مذهبهای مختلفی داشنتد اعم از بت پرستی ، خورشید پرستی ، ستاره و ماه پرستی و …
نکته مهم و قابل توجه این است که بت پرستی در ان زمان به دست عمروبن قصی ترویج پیدا کرد .
3 . طرز فکر اعراب درباره انسان پس از مرگ چه بود ؟
روان را پس از مرگ به صورت پرنده ای که از کالبد بیرون می اید  و پیوسته در کنار جسد بیروح انسان شیون می کند تشبیه می کردند.
. موقعیت اجتماعی زن در زمان پیش از اسلام چگونه بود ؟
زن درآن زمان مانند کالا ، خرید و فروش می شد و از هرگونه حقوق اجتماعی و فردی محروم بود . خان اعراب زن را در گروه حیوانات قرار داده  و به همین دلیل او از ارث محروم بود . مادران نیز در حکم ظرفی برای جای نطفه به حساب می آمدند .
5 . هدفهای مقدس پیامبر اسلام را نام ببرید ؟
بر اساس آیه قران « یپامبر اسلام(ص) تکالیف شاق ، وغل و زنجیر هایی را که بر آنهاست ، برمی دارد»
منظور این آیه همان اوهام و خرافاتی است که فکر و عقل آنان را از رشد باز داشته بود که پیامبرطبق آیه  قصد از بین بردنشان را داشت .
6 . حقوق حیوانی که به صاحب خود سواری می دهد از نظر پیامبر(ص) چیست ؟
1- در هر منزلی فرود اید ، آن را علوفه دهد 2- اگر از ابی می گذرد ، آن را بر حیوان عرضه بدارد 3- بر صورت او تازیانه نزند 4- موقع سخن گفتن طولانی بر پشت آن قرار نگیرد 5- بار زیادتر از توانائی بر آن حمل نکند 6- حیوان را به پیمودن راهی که از توانائی آن بیرون است ، واندارد
7 .الف- پادشاه ایران در زمان ظهور اسلام چه کسی بود ؟ ب- مبداء تاریخ اسلام چه زمانی بود ؟
پادشاه ایران در زمان طلوع اسلام خسروپرویز بود – هجرت پیامبر اسلام(ص) از مکه به مدینه را مبداء تاریخ مسلمانان نامیدند 
8 . پیامبر اسلام(ص) دوران شیر خوارگی خود را چگونه گذراند ؟
پیامبر(ص) فقط سه روز از شیر مادرش نوشید و بعد از آن دو نفر افتخار دایه گی او را از خداوند منان کسب کردند ، 1- ثویبه 2- حلیمه . 
ثوبیه تنها چهار ماه به او شیر داد . دوران شیرخواری پیامبر(ص) مصادف بود با قحطی سالی که همه دایگان حاضر به پذیرفتن او نشدند . حلیمه نیز ابتدا نشد اما به علت ضعف بدنی مجبور به شیر دادن به او شد
9. چرا عبدالمطلب ، سرپرستی پیامبر(ص) را بر عهده ابوطالب نهاد ؟
1- ابوطالب با پدر پیامبر(ص) از یک مادر بودند . 2- ابوطالب شخصیتی معروف به سخاوت و نیکو کاری بود 
10. دلایل ازدواج خدیجه با پیامبر(ص) چه بود ؟
1- علاقه به  معنویات پیامبر اسلام(ص) 2- خبر داشتن ازنشانه های پیامبر اخرالزمان 3- عموی او همیشه به او می گفت روزی تو با مردی صاحب نام ازدواج میکنی 4- خوابی دید و تعبیر خواب این بود که او با مردی ازدواج میکند که شهرت جهانی او عالم گیر خواهد بود 
11. پیامبر(ص) چند فرزند داسته است ؟ نام ببرید.
دو پسربه نام عبدالله و قاسم و چهر دختر به نام رقیه و زینب و ام کلثوم و فاطمه
12. در چه روزی به پیامبر(ص) نخستین وحی نازل شد ؟
تقریبا در بیست و هفتم ماه رجب پیامبر(ص) به رسالت مبعوث گردید .
بعضی دانشمندان بر این باورند که او در ماه مبارک رمضان به رسالت رسید
13. السابقون به چه کسانی گفته می شد ؟
پیشرفت اسلام و نفوذ آن در جهان ، تدریجی بوده است . قران نیز به کسانی که در پذیرفتن ونشر آن پیش گام بودند ، لقب السابقون داده است . 
خدیجه نخستین زنی بود که به پیامبر(ص) ایمان آورد . حضرت علی(ع) نیز از نخستین مردانی است که به او ایمان آورد 

14. پذیرفتن کدام بخش از دعوت پنهانی پیامبر(ص) برای بت پرستان مشکل بود ؟
ترس از روز باز پسین . زیرا آنان افرادی خوشگذران و عیاش و بی قید بودند . آنان کسانی بودند که دعوت پیامبر(ص) را نپذیرفتند و ترک عادت آنهم مطابق تمایلات نفسانی، را با رنج و عذاب توام می دانستند

15. چگونگی  مداخله شیطان در تصمیمات پیامبر(ص) را توضیح دهید ؟
1- با ایجا شک تردید در تصمیمات پیامبر(ص) سعی در گمراه کردن او داشت که موفق نمیشد .
2- با تحریک مردم بر ضد پیامبر(ص) و ایجاد موانع بر سر راه مقصد ، آنان را از رسیدن به خواسته های خودشان باز می داشت .

16. آیا معراج ریشه قرانی دارد ؟
1- خداوند در قران در سوره( اسرا ) اورده است : « منزه است خدائی است که شبانگاه بنده خویش را از مسجد الحرام تا مسجدالقصی سیر داد ، تا آیات خویش را به او نشان دهد »
2- در خود آیه به این نکته اشاره کرده است که پیامبر(ص) با روح و بدن به آنجا سیر نموده است .

17. اوضاع مسلمانان پس از پیمان عقبه چگونه بود ؟
علت مهاجرت به مدینه اوضاع بدی بود که برای مسلمانان ایجاد کرده بودند . از طرفی دیگر خستگی روحی و جسمی مردم یثرب بود که دعواهای صدوبیست ساله آنان را ستوده بود و تقریباً درهای امید و نجات را به روی خود بسته می دیدند .

18. چرا سال هجرت پیامبر(ص) مبداُ تاریخ اسلام گردید ؟ چرا سال بعثت ، مبداُ تاریخ اسلام قرار داده نشد ؟
زیرا در زمان بعثت پیامبر(ص) مسلمانان از سه نفر تجاوز نمی کرد اما در سال هجرت پیامبر(ص) پیروزی بزرگی نصیب مسلمانان شد اعم از پدید آمدن حکومت مستقل در مدینه و نجات مسلمانان از آوارگی .

19. نخستین عمل مثبت پیامبر(ص) برای جامعه لسلامی چه بود ؟
عقد پیمان میان مسلمانان و گروههای دیگر . بنا کردن مسجد برای متمرکز کردن جنبشهای اسلامی 

20. مشکلات پیامبر(ص) از دشمنان خارجی و داخلی که نفوذ کرده بودند ، را نام ببرید ؟
1- خطر قریش و عموم بت پرستی شبه جزیره عربستان 
2- یهودیان یثرب ، که در داخل و خارج شهر زندگی می کردند و ثروت و امکانات زیادی داشتند
3- اختلافی که میان هواداران او و « اوس» و « خزرج » وجود داشت 

21. به چه دلیل یهودیان یثرب با مسلمانان پیمان دفاعی بستند ؟
یهودیان از روی جهاتی با مسلمانان تفاهم داشتند اعم از :
1- هردو خداپرست و بت شکن بودند 2- جامعهُ یهود تصور می کردند که بر اثر تقویت کلمهُ اسلام می توانند از حملات مسیحیان روم در امان باشند 

22. چرا یهودیان دست به کار شکنی و عمل نکردن به عهد نامه زدند ؟
زیرا آنان تصور می کردند با تقویت پیامبر(ص) می توانند او را به سوی خود بکشانند ، و هرگز تصور نمی کردند که روزی قدرت او مافوق قدرت یهودیان و مسیحیان گردد . از این رو شروع به کار شکنی کردند